Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

iPad - pomoc

2014-01-13

Tworzenie Apple ID

Apple ID to nazwa użytkownika stosowana we wszystkich kontaktach z firmą Apple, a także do robienia zakupów w sklepie iTunes Store, włącznia usługi iCloud, robienia zakupów w sklepie Apple Online Store, rezerwowania produktów w Apple Retail Store oraz uzyskiwania dostępu do witryny Wsparcia Apple.

Chcesz wiedzieć więcej o Apple ID? Kliknij tutaj.

W celu utworzenia nowego Apple ID należy wykonać następujące czynności:

UWAGA! Należy podać swój właściwy numer telefonu jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym zalogowaniem się na konto Apple ID.

 1. Otwórz tę stronę aby otworzyć formularz tworzenia Apple ID i uzupełnij pola.
 2. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól (pola "Preferencje poczty e-mail" nie są obowiązkowe), zapoznaniu się i zaakceptowaniu Warunków świadczenia usług Apple oraz Polityki prywatności klientów firmy Apple,  wciśnij Utwórz Apple ID.
 3. Zostanie wyświetlony ekran informujący o potrzebie weryfikacji podanego w procesie rejestracji adresu e-mail. 
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu weryfikacyjnym aby aktywować konto Apple ID.
Powrót na początek strony
 

Konfigurowanie poczty UMŁ na tablecie iPad

 1. Jeśli konfigurujesz pierwsze konto email w urządzeniu iPhone, naciśnij pozycję Poczta. W przeciwnym razie naciśnij pozycję Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Dodaj konto.
 2. Naciśnij pozycję Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Dodaj konta
 3. Wybierz opcję Microsoft Exchange.
 4. W polu Domena nie musisz nic wpisywać. Wprowadź wymagane informacje w polach:
 5. Email: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Hasło: własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
 6. Naciśnij przycisk Dalej w prawym górnym rogu ekranu. Program poczty spróbuję odnaleźć ustawienia potrzebne do skonfigurowania konta. Jeśli ustawienia zostaną znalezione, przejdź do kroku...
 7. Jeśli tablet iPad nie możne znaleźć ustawień, trzeba ręcznie ustawić nazwę serwera Exchange jako outlook.office365.com
 8. W polu Serwer wprowadź nazwę serwera, a następnie przyciśnij przycisk Dalej.
 9. Wybierz typy informacji, które chcesz synchronizować między swoim kontem a urządzeniem, a następnie naciśnij przycisk Zapisz. Domyślnie są synchronizowane informacje dotyczace poczty, kontaktów i kalendarza.
 10. W przypadku wyświetlenia monitu o utworzenie kodu dostępu, naciśnij przycisk Kontynuuj i wprowadź liczbowy kod dostępu. Jeśli nie ustawisz kodu dostępu, nie będizes zmieć dostępu do swojego konta email UMŁ w urządzeniu iPhone. Kod dostępu możesz skonfigurować później w ustawieniach tabletu iPad.
 11. Jeśli konfiguracja nie przebiegła pomyślnie, skorzystaj z instrukcji konfigurowania poczty email na talecie iPad, która znajduje się tutaj.
Powrót na początek strony
 

Instalacja aplikacji OWA for iPad (Poczta, Kalendarz, Osoby)


 1. Pobierz i zainstaluj aplikację OWA for iPad na swoim tablecie.

 2. Po wybraniu ikony aplikacji OWA for iPad, zostanie wyświetlony ekran logowania. Wpisz swoje dane dostepowe do konta poczty Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w postaci:
 3. Email address: imie.nazwisko@office365.umed.pl
 4. Password: własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
 5. Wybierz przycisk sign in aby zalogować się do aplikacji.
 6. Aby przełączać się między usługami Poczta, Kalendarz, Osoby oraz Opcje, należy wybrać ikonę w lewym dolnym rogu aplikacji.
 7. Ekran nawigacyjny aplikacji OWA for iPad umożliwia wybranie żądanej usługi poprzez wybór odpowiedniego kafelka usługi. Kafelki są dynamiczne i umożliwiają podgląd swej zawartości już z poziomu ekranu nawigacyjnego.
Powrót na początek strony
 

Poczta w aplikacji OWA for iPad

 • Po otrzymaniu wiadomości, na ikonie aplikacji OWA for iPad pokaże się czerwony znaczek przedstawiający ilość otrzymanych, niewyświetlonych jeszcze wiadomości. Z chwilą przczytania wiadomości, oznaczenie to zniknie z ikony aplikacji. Należy zauważyć, iż jest to oznaczenie niewyświetlonych wiadomości, nie nieprzeczytanych.

 • Skrzynka odbiorcza aplikacji OWA for iPad domyślnie wyświetla swą zawartość w dwóch kolumnach - liście wiadomości oraz treści wybranej wiadomości. 
 • Krótkie wybranie elementu listy powoduje wyświetlenie się zestawu akcji dotyczących tego elementu, takich jak usuń, oflaguj, przenieś, oznacz jako przeczytaną/nieprzeczytaną. Można w ten sposób zaznaczyć wiele elementów listy i wykonać operację na wszystkich zaznaczonych elementach. Ponowne krótkie wybranie spowoduje odznaczenie elementu.
 • Aby stworzyć nową wiadomość należy przycisnąć ikonkę +, znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu.
 • Wybranie ikonki okularów w prawym dolnym rogu aplikacji OWA for iPad spowoduje rozciągnięcie widoku treści wiadomości na cały ekran.
 • Podobnie jak w przypadku Outlook Web App, za pomocą aplikacji OWA for iPad można tworzyć i odczytywać wiadomości chronione w technologii IRM. Dodatkowo, informacje o przebywaniu poza biurem oraz inne pomocne wiadomości systemu MailTips wyświetlają się już w nagłówku na etapie tworzenia wiadomości. 

 •  
 • Aby zacząć wyszukiwanie należy wybrać ikonę szkła powiększającego na dole ekranu. Ekran przełączy się w tryb wyszukiwania, z polem wpisywania zapytania na górze kolumny z listą wiadomości. Wpisywane zapytanie jest przeszukiwane w wiadomościach skrzynki odbiorczej oraz wśród Osób.

 •  
 • Aplikacja OWA for iPad może być także używana w przypadku braku połączenia internetowego. Nadal można odczytywać, kasować i oflagowywać wiadomości. Ponadto można tworzyć nowe wiadomości i odpowiadać na odebrane. Można także przeglądać i edytować ustawienia kaledarza i kontaktów.
   
Powrót na początek strony
 

Kalendarz w aplikacji OWA for iPad

 • W programie OWA for iPad widok kalendarza jest dostępny w trybie dziennym, tygodniowym, tygodnia roboczego, miesięcznym oraz terminarza. Pozycje kalendarza mogą zostać dodatkowo przypisane do kategorii już istniejących lub można stworzyć nowe.

 • Tworzenie nowej pozycji kalendarza odbywa się po wybraniu ikony + w lewym górnym rogu ekranu tabletu iPad
 • Podczas tworzenia spotkania, istnieje możliwość skorzystania z Asystenta pozwalającego na podejrzenie planów oraz zajętości osób mających uczestniczyć w spotkaniu. Asystent umożliwia także wyszukiwanie wolnego miejsca spotkania.
 • Można także dodać miejsce spotkania, wykorzystując usługę Bing Maps.

 •  
 • Aplikacja OWA for iPad wspiera ponadto obsługę wielu kalendarzy oraz ich udostępnianie.
Powrót na początek strony
 

Osoby w aplikacji OWA for iPad

 • Po przejściu do działu Osoby, możliwy jest dostęp do posiadanych kontaktów w sposób podobny do usługi Outlook Web App w przeglądarce.

 • Kontakty są automatycznie synchronizowane z ksiązką adresową urządzenia.
Powrót na początek strony
 

Opcje aplikacji OWA for iPad

 • W Opcjach programu OWA for iPad można skonfigurować automatyczne odpowiedzi oraz powiadomienia przebywania poza biurem, ustawić strefę czasową oraz ustawić własny podpis wiadomości email. Można tutaj także wyłączyć synchronizację kontaktów z książką adresową tabletu.

Powrót na początek strony
 

Wybrane elementy obsługi programu Lync 2013 na tablecie iPad

Powrót na początek strony
 • Logowanie i rozpoczynanie pracy
  • Uruchom aplikację Lync na tablecie iPad. Na ekranie logowania podaj swoje poświadczenia w postaci:

   Adres logowania: imie.nazwisko@office365.umed.pl
   Hasło: własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
  • Następnie naciśnij pozycję Zaloguj się.
 • Zmienianie statusu lub wylogowanie się
  • Na ekranie O mnie wykonaj jedną znastępujacych czynności:

    


   Aby zmienić sw&ój status, naciśnij pozycję Status, a następnie wybierz status.
  • Aby się wylogować, naciśnij pozycję Wyloguj
  • lync windows phone status logout
 • Wyszukiwanie kontaktu
  • Naciśnij pozycję Kontakty a następpnia Szukaj i na karcie Lync zacznij wpisywać nazwę lub nazwisko osoby w polu wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania pojawią się poniżej pola. Możesz także przewinąć grupę Kontakty programu Lync, aby znaleźć osobę której szukasz.
   lync windows phone find person
 • Wysyłanie wiadomości błyskawicznych
  • Gdy znajdziesz osobę której szukasz, nacisnij jej nazwę a następnie naciśnij ikonę Wiadomość błyskawiczna, aby wysłać wiadomość błyskawiczną
  • Uwaga Jeśli chcesz do niej zadzwonić, naciśnij ikonę Telefon.
  • Wpisz wiadomość i naciśnij pozycję Wyślij.
 • Dodawanie głosu do wiadomości błyskawicznych
  • Gdy prowadzisz konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych i chesz zadzwonić do kontaktu, naciśnij ikonę Telefon, a następnie kliknij jeden z przycisków połączenia.
 • Wysyłanie wiadomości błyskawicznej podczas rozmowy wideo
  • Aby wysłać wiadomość błyskawiczną podczas prowadzonej rozmowy wideo, należy wybrać ikonę Wiadomość błyskawiczna, wpisać treść wiadomości, a następnie wybrać ikonę Wyślij.
 • Dołączanie do spotkania programu Lync
  • Aby dołączyć do spotkania programu Lync, na karcie Spotkania wybierz spotkanie do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij pozycję Dołącz do spotkania.
 • Przeglądanie zawartości spotkania
  • Jeśli uczestniczysz w spotkaniu z przynajmniej trzeba osobami, możesz obejrzeć udostępnianą prezentację PowerPointa lub udostępniony widok pulpitu.
  • Podczas przeglądania udostępnionej treści, możesz wybrać pozycję Zakończ oglądanie aby zaprzestać przeglądania udostępnianej treści. Aby przywrócić podgląd wybierz ikonę Udostępnianie na górze ekranu a następnie wybierz Rozpocznij przeglądanie.