Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

iPhone - pomoc

2014-01-03

iPhone - pomoc

Tworzenie Apple ID

Apple ID to nazwa użytkownika stosowana we wszystkich kontaktach z firmą Apple, a także do robienia zakupów w sklepie iTunes Store, włącznia usługi iCloud, robienia zakupów w sklepie Apple Online Store, rezerwowania produktów w Apple Retail Store oraz uzyskiwania dostępu do witryny Wsparcia Apple.

Chcesz wiedzieć więcej o Apple ID? Kliknij tutaj.

W celu utworzenia nowego Apple ID należy wykonać następujące czynności:

UWAGA! Należy podać swój właściwy numer telefonu jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym zalogowaniem się na konto Apple ID.

 1. Otwórz tę stronę aby otworzyć formularz tworzenia Apple ID i uzupełnij pola.
 2. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól (pola "Preferencje poczty e-mail" nie są obowiązkowe), zapoznaniu się i zaakceptowaniu Warunków świadczenia usług Apple oraz Polityki prywatności klientów firmy Apple,  wciśnij Utwórz Apple ID.
 3. Zostanie wyświetlony ekran informujący o potrzebie weryfikacji podanego w procesie rejestracji adresu e-mail. 
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu weryfikacyjnym aby aktywować konto Apple ID.
Powrót na początek strony

Konfigurowanie poczty UMŁ w telefonie iPhone

 1. Jeśli konfigurujesz pierwsze konto email w urządzeniu iPhone, naciśnij pozycję Poczta. W przeciwnym razie naciśnij pozycję Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Dodaj konto.
 2. Naciśnij pozycję Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Dodaj konta
 3. Wybierz opcję Microsoft Exchange.
 4. W polu Domena nie musisz nic wpisywać. Wprowadź wymagane informacje w polach:
 5. Email: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Hasło: własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
 6. Naciśnij przycisk Dalej w prawym górnym rogu ekranu. Program poczty spróbuję odnaleźć ustawienia potrzebne do skonfigurowania konta. Jeśli ustawienia zostaną znalezione, przejdź do kroku...
 7. Jeśli telefon iPhone nie możne znaleźć ustawień, trzeba ręcznie ustawić nazwę serwera Exchange jako outlook.office365.com
 8. W polu Serwer wprowadź nazwę serwera, a następnie przyciśnij przycisk Dalej.
 9. Wybierz typy informacji, które chcesz synchronizować między swoim kontem a urządzeniem, a następnie naciśnij przycisk Zapisz. Domyślnie są synchronizowane informacje dotyczace poczty, kontaktów i kalendarza.
 10. W przypadku wyświetlenia monitu o utworzenie kodu dostępu, naciśnij przycisk Kontynuuj i wprowadź liczbowy kod dostępu. Jeśli nie ustawisz kodu dostępu, nie będizes zmieć dostępu do swojego konta email UMŁ w urządzeniu iPhone. Kod dostępu możesz skonfigurować później w ustawieniach telefonu iPhone.
 11. Jeśli konfiguracja nie przebiegła pomyślnie, skorzystaj z instrukcji konfigurowania poczty email w telefonie iPhone, która znajduje się tutaj.
Powrót na początek strony

Instalacja aplikacji OWA for iPhone (Poczta, Kalendarz, Osoby)


 1. Pobierz i zainstaluj aplikację OWA for iPhone na swoim telefonie.

 2. Po wybraniu ikony aplikacji OWA for iPhone, zostanie wyświetlony ekran logowania. Wpisz swoje dane dostepowe do konta poczty Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w postaci:
 3. Email address: imie.nazwisko@office365.umed.pl
 4. Password: własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
 5. Wybierz przycisk sign in aby zalogować się do aplikacji.
 6. Aby przełączać się między usługami Poczta, Kalendarz, Osoby oraz Opcje, należy wybrać ikonę w lewym dolnym rogu aplikacji.
 7. Ekran nawigacyjny aplikacji OWA for iPhone umożliwia wybranie żądanej usługi poprzez wybór odpowiedniego kafelka usługi. Kafelki są dynamiczne i umożliwiają podgląd swej zawartości już z poziomu ekranu nawigacyjnego.
Powrót na początek strony

Poczta w aplikacji OWA for iPhone

 • Po otrzymaniu wiadomości, na ikonie aplikacji OWA for iPhone pokaże się czerwony znaczek przedstawiający ilość otrzymanych, niewyświetlonych jeszcze wiadomości. Z chwilą przczytania wiadomości, oznaczenie to zniknie z ikony aplikacji. Należy zauważyć, iż jest to oznaczenie niewyświetlonych wiadomości, nie nieprzeczytanych.

 • Krótkie wybranie elementu listy powoduje wyświetlenie się zestawu akcji dotyczących tego elementu, takich jak usuń, oflaguj, przenieś, oznacz jako przeczytaną/nieprzeczytaną. Można w ten sposób zaznaczyć wiele elementów listy i wykonać operację na wszystkich zaznaczonych elementach. Ponowne krótkie wybranie spowoduje odznaczenie elementu.
 • Aby stworzyć nową wiadomość należy przycisnąć ikonkę +, znajdującą się na dole ekranu.
 • Podobnie jak w przypadku Outlook Web App, za pomocą aplikacji OWA for iPhone można tworzyć i odczytywać wiadomości chronione w technologii IRM. Dodatkowo, informacje o przebywaniu poza biurem oraz inne pomocne wiadomości systemu MailTips wyświetlają się już w nagłówku na etapie tworzenia wiadomości. 

 •  
 • Aby zacząć wyszukiwanie należy wybrać ikonę szkła powiększającego na dole ekranu. Ekran przełączy się w tryb wyszukiwania, z polem wpisywania zapytania na górze ekranu. Wpisywane zapytanie jest przeszukiwane w wiadomościach skrzynki odbiorczej oraz wśród Osób.

 •  
 • Aplikacja OWA for iPhone może być także używana w przypadku braku połączenia internetowego. Nadal można odczytywać, kasować i oflagowywać wiadomości. Ponadto można tworzyć nowe wiadomości i odpowiadać na odebrane. Można także przeglądać i edytować ustawienia kaledarza i kontaktów.
   
Powrót na początek strony

Kalendarz w aplikacji OWA for iPhone

 • W programie OWA for iPhone widok kalendarza jest dostępny w trybie dziennym, miesięcznym oraz terminarza. Pozycje kalendarza mogą zostać dodatkowo przypisane do kategorii już istniejących lub można stworzyć nowe.

 • Tworzenie nowej pozycji kalendarza odbywa się po wybraniu ikony + w prawym dolnym roku ekranu telefonu iPhone
 • Podczas tworzenia spotkania, można od razu przypisać uczestników tworzonego wydarzenia.
 • Można także dodać miejsce spotkania, wykorzystując usługę Bing Maps.

 •  
 • Aplikacja OWA for iPhone wspiera ponadto obsługę wielu kalendarzy oraz ich udostępnianie.
Powrót na początek strony

Osoby w aplikacji OWA for iPhone

 • Po przejściu do działu Osoby, możliwy jest dostęp do posiadanych kontaktów w sposób podobny do usługi Outlook Web App w przeglądarce.

 • Kontakty są automatycznie synchronizowane z ksiązką adresową urządzenia.
Powrót na początek strony

Opcje aplikacji OWA for iPhone

 • W Opcjach programu OWA for iPhone można skonfigurować automatyczne odpowiedzi oraz powiadomienia przebywania poza biurem, ustawić strefę czasową oraz ustawić własny podpis wiadomości email. Można tutaj także wyłączyć synchronizację kontaktów z książką adresową telefonu.

Powrót na początek strony

Wybrane elementy obsługi programu Lync 2013 w telefonie iPhone

 • Logowanie i rozpoczynanie pracy
  • Uruchom aplikację Lync w telefonie iPhone. Na ekranie logowania podaj swoje poświadczenia w postaci:

   Adres logowania: imie.nazwisko@office365.umed.pl
   Hasło: własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
  • Następnie naciśnij pozycję Zaloguj się.
  • lync windows phone status logout
 • Zmienianie statusu lub wylogowanie się
  • Na ekranie O mnie wykonaj jedną znastępujacych czynności:

    


   Aby zmienić sw&ój status, naciśnij pozycję Status, a następnie wybierz status.
  • Aby się wylogować, naciśnij pozycję Wylogu
  • lync windows phone status logout
 • Wyszukiwanie kontaktu
  • Naciśnij pozycję Kontakty i na karcie Lync zacznij wpisywać nazwę lub nazwisko osoby w polu wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania pojawią się poniżej pola. Możesz także przewinąć grupę Kontakty programu Lync, aby znaleźć osobę której szukasz.
   lync windows phone find person
 • Wysyłanie wiadomości błyskawicznych
  • Gdy znajdziesz osobę której szukasz, nacisnij jej nazwę a następnie naciśnij ikonę Wiadomość błyskawiczna, aby wysłać wiadomość błyskawiczną
  • Uwaga Jeśli chcesz do niej zadzwonić, naciśnij ikonę Telefon.
  • Wpisz wiadomość i naciśnij pozycję Wyślij.
 • Dodawanie głosu do wiadomości błyskawicznych
  • Gdy prowadzisz konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych i chesz zadzwonić do kontaktu, naciśnij ikonę Telefon, a następnie kliknij jeden z przycisków połączenia.
 • Dodawanie wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych
  • Aby dodać zawartość wideo lub audio do konwersacji za pomocą wiadmości błyskwicznych naciśnij ikonę Wideo a następnie naciśnij pozycję Uruchom moje wideo.
 • Dołączanie do spotkania programu Lync
  • Aby dołączyć do spotkania programu Lync, na karcie Spotkania wybierz spotkanie do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij pozycję Dołącz do spotkania.
 • Sprawdzanie kto uczestniczy w spotkaniu
  • Aby wyświetlić listę uczestników w trakcie spotkania, naciśnij ikonę Akcje, a następnie naciśnij pozycję Pokaż uczestników.
 • Powrót na początek strony