Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak automatycznie skonfigurować swoje konto pocztowe w Outlook Express

2013-03-27

Procedura opisana poniżej została stworzona dla programu pocztowego Outlook Express oraz protokołu IMAP. Dla innych programów pocztowych oraz protokołów innych niż IMAP opisana procedura NIE DZIAŁA.

1. Przed kontynuacją wyłącz program pocztowy Outlook Express.

2. Zaloguj się na swoje konto pocztowe na stronie https://mail.umed.lodz.pl .

3. Na górze ekranu kliknij odnośnik Ustawienia.

4. Wybierz zakładkę Informacje .

4. Kliknij odnośnik: Pobierz plik konfiguracyjny dla MS Outlook Express.

5. Wybierz polecenie :

A . Uruchom jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer

B Zapisz plik jeśli korzystasz z innej przeglądarki lub nie możesz wybrać polecenia Uruchom.

6. Jeśli wybrano polecenie:

A Uruchom przejdź do kroku 7.

B . Jeśli wybrałeś zapis do pliku, wybierz miejsce w którym odnajdziesz zapisany plik, a następnie kliknij dwukrotnie lub wybierz polecenie Uruchom pliku o nazwie oe_nazwa.konta@umed.lodz.pl

7. Pojawi się okno z pytaniem o dodanie nowego konta. Wciśnij Tak.

including template: extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/embed/image.tpl (design:content/view/embed.tpl) -->

8. Pojawi się okno potwierdzające dodanie nowego konta. Wciśnij OK .

9. Uruchom program pocztowy.

10. Kliknij na nazwie nowo utworzonego konta.

11. Wyświetli się komunikat o dostępnych folderach. Kliknij przycisk Tak.

12. Pojawi się okno z informacją o błędnym haśla. Wciśnij OK , wprowadź otrzymane hasło i potwierdź OK.

13. Pojawi się okno z informacją o dostępnych folderach. Potwierdź OK .

Gotowe. Twoje konto jest skonfigurowane.

Automatycznie ustawiane zostają Imię, Nazwisko oraz Nazwa Instytucji "Uniwersytet Medyczny w Łodzi" w ustawieniach konta programu pocztowego.

Jeśli chcesz aby Twoje hasło zostało zapamiętane w programie pocztowym zastosuj się do tego opisu: Jak skonfigurować Outlook Express aby zapamiętał hasło.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0-42 639 39 31. Prosimy również o przygotowanie danych logowania do systemu poczty elektronicznej UM Łódź .