Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak dodać konto poczty wychodzącej w Mozilla Thunderbird

2013-03-27

Dodawanie konta poczty wychodzącej w Mozilla Thunderbird

 

1. Wybierz z menu Narzędzia | Konfiguracja kont

2. Zaznacz z lewej strony menu  Serwer poczty wychodzącej a następnie kliknij Dodaj.

3. Wpisz wymagane wartości. W pole nazwa serwera wpisz mail.umed.lodz.pl. W pole użytkownik wpisz swój adres e-mail. Zaznacz opcję Używaj połączenia szyfrowanego SSL . Zweryfikuj numer portu. Powinien być ustawiony na 465 . Potwierdź OK.

4. Zaznacz swoje konto pocztowe w menu z lewej strony i rozwiń pole wyboru Serwer poczty wychodzącej (SMTP).

5. Zaznacz serwer mail.umed.lodz.pl.

Gotowe. Serwer poczty wychodzącej został skonfigurowany.

Autor: Michał Jałocha