Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak skonfigurować Mozilla Thunderbird dla protokołu IMAP

2013-03-27

Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird dla protokołu IMAP

 

1. Przy pierwszym uruchomieniu programu powinno pojawić się okno konfiguracyjne nowego konta pocztowego. Jeśli nie jest to pierwsze uruchomienie programu pocztowego lub istnieją wcześniej skonfigurowane konta pocztowe, wybierz polecenie Nowy | Konto... .

2. Upewnij się że jest wybrana opcja Konto pocztowe i zatwierdź Dalej.

3. Wpisz wymagane informacje w pola: Imię i Nazwisko oraz Adres e-mail (np.jan.kowalski@umed.lodz.pl) .

4. Jako typ serwera wybierz Serwer IMAP oraz wpisz nazwy serwerów poczty przychodzącej oraz poczty wychodzącej. W przypadku Uniwersytetu Medycznego będą to w obu polach wartości mail.umed.lodz.pl . Jeśli wcześniej miałeś już skonfigurowane konto na innym serwerze, pole wprowadzenia danych dla serwera poczty wychodzącej nie pojawi się. W takim wypadku ustawienia dla serwera SMTP, należy wprowadzić ręcznie: Jak dodać serwer poczty wychodzącej w Mozilla Thunderbird.

5. W pole Nazwa użytkownika wpisz wartość jaką otrzymałeś wraz z informacjami dotyczącymi logowania do poczty. W przypadku poczty Uniwersytetu Medycznego jest to pełen adres e-mail, łącznie z częścią @umed.lodz.pl (np. jan.kowalski@umed.lodz.pl) . Potwierdź Dalej.

6. W pole Nazwa konta wpisz dowolną nazwę, która będzie służyła do łatwej identyfikacji konta. Jeśli nie wiesz co wpisać, pozostaw wartość domyślną. Potwierdź Dalej .

7. Ten etap konfiguracji jest zakończony. Potwierdź przyciskiem Zakończ .

8. Wybierz z menu Narzędzia | Konfiguracja kont... .

9. Upewnij się, że wybrane jest konto w domenie umed.lodz.pl . Jeśli chesz możesz uzupełnić pole Firma/Organizacja .

10. Z lewej strony wybierz opcję Konfiguracja serwera. Wybierz opcję SSL w Ustawienia zabezpieczeń . Zweryfikuj numer portu 993 , a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

11. Wpisz INBOX w pole Katalog serwera IMAP i potwierdź OK .

10. Wybierz z lewej strony opcję Serwer poczty wychodzącej. Zweryfikuj czy zaznaczone jest konto w domenie umed.lodz.pl i kliknij Edytuj .

11. W opcjach Zabezpieczenia i uwierzytelnianie zaznacz opcję SSL oraz zweryfikuje zaznaczenie opcji Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła oraz numer portu 465 . Potwierdź OK .

12. Zakończ konfigurację, klikając OK na głównej stronie konfiguratora kont.

13. W oknie głównym probramu kliknij na folderze Odebrane nowo skonfigurowanego konta.

14. Wprowadź hasło w okienku Wymagane hasło serwera poczty. Jeśli chcesz, aby hasło zostało zapamiętane w programie zaznacz opcję Użyj menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło. Potwierdź OK.

15. Jeśli konfiguracja została przeprowadzona poprawnie, powinno pojawić się okno z listą folderów znajdujących się na serwerze. Przychodzące wiadomości umieszczane są w folderze Odebrane.

16. Przy pierwszej wysyłce listu, program po raz kolejny poprosi o wprowadzenie hasła. Zastosuj się do procedury opisanej w punkcie 13.

17. Jeśli chcesz aby program pocztowy umieszczał kopie wysłanych wiadomości na sewerze zgodnie z przyjętym nazewnictwem folderów, przejdź do menu Narzędzia | Konfiguracja kont... (patrz punkt 8), wybierz konto Uniwersytetu i kliknij opcję Kopie i foldery.

18. Skonfiguruj swoje foldery tak jak na ilustracjach poniżej (odpowiednio dla Wiadomości wysłanych jak i dla Szkiców wiadomości). Oczywiście w polu folder, powinna pojawić się nazwa konta Twojego konta pocztowego.

Gotowe. Twoje konto jest skonfigurowane.

Autor: Michał Jałocha