Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak skonfigurować Outlook Express aby zapamiętał hasło

2013-03-27

Konfigurowanie programu Outlook Express aby zapamiętał hasło

 

1. Wybierz polecenie Konta z menu Narzędzia.

2. Odszukaj konto umed.lodz.pl na liście i kliknij przycisk Właściwości.

3. Wybierz zakładkę Serwery (1) , kliknij pole wyboru Zapamiętaj hasło (2) i wpisz swoje Hasło (3) .

 

4. Sprawdź czy zaznaczona jest opcja Serwer wymaga uwierzytelnienia w ustawieniach Serwera poczty wychodzącej .

 

5. Kliknij przycisk OK .

Autor: Sebastian Synenko, Michał Jałocha