Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak skonfigurować Outlook Express dla protokołu IMAP

2013-03-27

 

Uwaga! Dla programu Outlook Express oraz protokołu IMAP dostępna jest możliwość automatycznej konfiguracji konta. Szczegółowy opis procedury znajduje się pod tym odnośnikiem:

Jak automatycznie skonfigurować swoje konto pocztowe w Outlook-Express

 

1. Z menu wybieramy Narzędzia | Konta

2. Zakładka Poczta : klikamy przycisk Dodaj | Poczta

3. W nowo otwartym oknie w polu Nazwa wyświetlana należy wpisać swoje dane osobowe. Należy mieć na uwadze, że będą one wyświetlane u odbiorcy wiadomości. Następnie klikamy przycisk Dalej .

4. W polu Adres e-mail wpisujemy swój adres e-mail. Następnie klikamy przycisk Dalej .

5. Typ serwera obsługującego pocztę należy wybrać IMAP . Jako serwer poczty przychodzącej (IMAP) i wychodzącej (SMTP) wpisujemy adres mail.umed.lodz.pl. Następnie klikamy przycisk Dalej .

6. W polu Nazwa konta wpisujemy pełny adres e-mail. Natomiast w polu Hasło podajemy hasło. Następnie klikamy przycisk Dalej.

7. Na ostatniej stronie kreatora klikamy przycisk Zakończ.

8. Po zakończeniu pracy kreatora na liście pojawi się przed nowo skonfigurowane konto pocztowe, zaznaczamy je, a następnie klikamy przycisk Właściwości.

9. Wybieramy zakładkę Serwery i zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelniania.

10. Następnie klikamy na przycisk Ustawienia i wybieramy opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej i wciskamy przycisk OK .

11. Po wykonaniu tych czynności klikamy na zakładkę Zaawansowane . Mając aktywną zakładkę Zaawansowane zaznaczamy oba pola Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz zmieniamy numer portu Poczty wychodzącej (SMTP) na 465 . Następnie wybieramy zakładkę IMAP .

12. Na zakładce IMAP w polu ścieżka folderu głównego należy wpisać INBOX . Następnie klikamy przycisk OK .

13. Na koniec klikamy przycisk OK.
14. Po pojawieniu się okienka z pytaniem „ Czy chcesz pobrać foldery z dodanego serwera pocztowego ?” klikamy Tak.

15. Po pojawieniu się okna „Pokazywanie/Ukrywanie folderów IMAP” należy kliknąć OK .

Konto jest skonfigurowane.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0-42 639 39 31. Prosimy również o przygotowanie parametrów dostępowych konta pocztowego.

Autor: Sebastian Synenko, Michał Jałocha