Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak skonfigurować Outlook Express dla protokołu POP3

2013-03-27

Konfigurowanie programu Outlook Express dla protokołu POP3

Należy uruchomić program pocztowy Outlook Express.

1. Z menu wybieramy Narzędzia | Konta

2. Zakładka Poczta : klikamy przycisk Dodaj | Poczta

3. W nowo otwartym oknie w polu Nazwa wyświetlana należy wpisać swoje dane osobowe. Należy mieć na uwadze, że będą one wyświetlane u odbiorcy wiadomości. Następnie klikamy przycisk Dalej .

4. W polu Adres e-mail wpisujemy swój adres e-mail. Następnie klikamy przycisk Dalej .

5. Jako serwer poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP) wpisujemy adres mail.umed.lodz.pl. Następnie klikamy przycisk Dalej .

6. W polu Nazwa konta wpisujemy pełny adres e-mail. Natomiast w polu Hasło podajemy hasło. Następnie klikamy przycisk Dalej.

7. Na ostatniej stronie kreatora klikamy przycisk Zakończ.

8. Po zakończeniu pracy kreatora na liście pojawi się przed nowo skonfigurowane konto pocztowe, zaznaczamy je, anastępnie klikamy przycisk Właściwości.

9. Wybieramy zakładkę Serwery i zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelniania.

10. Następnie klikamy na przycisk Ustawienia i wybieramy opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej i wciskamy przycisk OK .

11. Po wykonaniu tych czynności klikamy na zakładkę Zaawansowane . Mając aktywną zakładkę Zaawansowane dla obu serwerów (SMTP i POP3) zaznaczamy opcję: Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz zmieniamy numer portu Poczty wychodzącej (SMTP) na 465 i zatwierdzamy OK .

13. Na koniec klikamy przycisk OK i Zamknij.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0-42 639 39 31. Prosimy również o przygotowanie parametrów dostępowych konta pocztowego.

Autor: Sebastian Synenko, Michał Jałocha