Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak zmienić hasło użytkownika w systemie pocztowym

2013-03-27

zmiena hasła użytkownika w systemie pocztowym

1. W celu zmiany hasła należy zalogować się na stronie https://mail.umed.lodz.pl na swoje konto pocztowe.

2. Kliknij odnośnik Ustawienia.

3. Wybierz zakładkę Hasło .

4. Wprowadź swoje bieżące hasło, a następnie dwa razy nowe.

5. Kliknij przycisk Zapisz .

5. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Musi spełniać warunki:

  • zawierać co najmniej 8 znaków,
  • zawierać co najmniej 1 dużą literę,
  • zawierać co najmniej 1 małą literę,
  • zawierać co najmniej 1 cyfrę lub znak specjalny.


6. Po pomyślnej zmianie hasła pojawi się komunikat:

W przypadku niepowodzenia, odpowiednie komunikaty pojawią się na ekranie.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0-42 639 39 31. Prosimy również o przygotowanie parametrów dostępowych konta pocztowego.