Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Przeniesienie ustawień konta pocztowego w Outlook Express

2013-03-27

Procedura pozwala na przeniesienie ustawień konta pocztowego z programu Outlook Express (element systemu Windows XP i wcześniejsze) lub programu Poczta systemu Windows (element systemu Windows Vista) do wyżej wymienionych programów na drugim komputerze.

Uwaga. Wraz z zapisywanymi ustawieniami konta, zapisywane jest również hasło do serwera pocztowego. Należy bezwzględnie po wykonaniu opisanych niżej czynności usunąć plik z ustawieniami lub przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

1. Uruchom program pocztowy Outlook Express lub Poczta systemu Windows.

2. Wybierz z menu Narzędzia | Konta.

3. Zaznacz konto a następnie wybierz polecenie Eksportuj.

4. Wskaż miejsce w którym ma zostać zapisany plik z ustawieniami (może to być dyskietka, pendrive itp.) a następnie kliknij polecenie Zapisz .

4. Na komputerze na którym docelowo ma być skonfigurowane konto, wykonaj czynności z punktu 1 oraz 2

5. Wybierz polecenie Importuj .

6. Wskaż miejsce z którego ma zostać wczytana konfiguracja konta a następnie wskaż plik z konfiguracją.

7. Kliknij polecenie Otwórz.

Gotowe. Konfiguracja konta pocztowego została przeniesiona.

Autor: Michał Jałocha