Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

TMS - Zgłoszenia zleceń realizowanych przez Biuro Remontów i Ekploatacji

2013-10-22

Informacja ta opisuje jak uzyskać dostęp do systemu TMS - portal zgłoszeniowy Biura Remontów i Eksploatacji.

System do zgłaszania awarii i innych zleceń realizowanych przez Biuro Remontów i Eksploatacji nazywany w skrócie TMS jest dostępny przez przeglądarkę po wpisaniu w pasek adresu odpowiedniej nazwy.

Proszę pamiętać że ze względów bezpieczeństwa i licencyjnych dostęp ten jest ograniczony tylko do jednostek podłączonych w sieci intranetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jeśli dostęp nie jest możliwy z danej lokalizacji należy skorzystać z komputera znajdującego się w takiej sieci lub zgłoszenie rejestrować dzwoniąc telefonicznie bezpośrednio do Biura Remontów i Eksploatacji.

W celu uzyskania dostępu do powyższego systemu należy utworzyć zgłoszenie na stronie http://www.cit.umed.pl/addorder.html
 wybierając jako problem TMS- portal BRE. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu jest posiadanie aktualnego statusu pracownika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz podanie w zgłoszeniu danych takich jak:

- imienny adres e-mail w domenie @umed.lodz.pl zainteresowanego pracownika

- imię i nazwisko pracownika zainteresowanego

- nr telefonu

- adres jednostki

- nazwa jednostki

- problem TMS -portal BRE

-numer konta jednostki.

- opis przykładowy: Proszę o założenie konta w systemie TMS.

 

Po otrzymaniu w e-mailu zwrotnym danych dostępowych należy zastosować się do przesłanej instrukcji.

Proszę pamiętać o zmianie hasła !

Wszelkie problemy proszę zgłaszać także poprzez stronę http://www.cit.umed.pl/addorder.html

 

Autor: Marcin Kolasiński