Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Windows Phone - pomoc

2014-01-03

Windows Phone - pomoc

Zakładanie konta Microsoft

Aby w telefonie Windows Phone 8 móc instalować aplikacje, niezbędne jest posiadanie konta Microsoft.

Chcesz wiedzieć więcej o koncie Microsoft? Kliknij tutaj.


W celu utworzenia nowego konta Microsoft, należy wykonać następujące czynności:

UWAGA! Podanie nieprawidłowej Daty Urodzenia, może skutkować blokadami Filtru Rodzinnego na całym koncie i wszytkich jego usługach.

 

UWAGA! Należy podać swój właściwy numer telefonu jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym zalogowaniem się na konto Microsoft.

 1. Otwórz tę stronę aby otworzyć formularz tworzenia konta Microsoft i uzupełnij pola.
 2. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól (pole "Wysyłaj mi oferty promocyjne od firmy Microsoft. W dowolnej chwili można anulować subskrypcję." nie jest obowiązkowe) wciśnij Utwórz konto.
Powrót na początek strony

Konfiguracja poczty UMŁ w Windows Phone 8 - Office 365

W celu skonfigurowania telefonu z systemem Windows Phone 8 do pracy z kontem pocztowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w usłudze Office 365, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na ekranie roboczym szybko przesuń ekran w lewo do listy Aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. W zakładce system wybierz pozycję poczta+konta
 4. Wybierz opcję dodaj konto, a następnie Outlook
 5. Wprowadź adres email i hasło w postaci:

  Adres email: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Hasło: własne hasło dostępowe do poczty

  a następnie wybierz przycisk Zaloguj. Telefon Windows Phone przystapi do automatycznej konfiguracji konta email.
 6. Jeśli konfiguracja się powiedzie, możesz pominąć pozostałe kroki dotyczace dalszej konfiguracji konta email w telefonie Windows Phone.
 7. W przypadku otrzymania komunikatu "Sprawdź poprawność informacji i spróbuj ponownie. Być może hasło zostało błędnie wpisane", sprawdź czy wprowadzony adres email i hasło są poprawne. Na tym etapie nie musisz określać wartośc w polach Nazwa użytkownika i Domena - pomiń wypełnianie tych pól.
 8. Wybierz przycisk Zaloguj.
 9. Jeśli konfiguracja się powiedzie, możesz pominąć pozostałe kroki dotyczące zaawansowanej konfiguracji konta email w telefonie Windows Phone.
 10. Jeśli konta email nie można skonfigurować automatycznie, zostanie wyświetlony komunikat "Nie możemy znaleźć ustawień". Wybierz pozycję Zaawansowane.
 11. Wprowadź ręcznie następujące informacje:

  Adres email: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Hasło: własne hasło dostępowe do poczty
  Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Domena: office365.umed.pl
  Serwer: outlook.office365.com
  Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL): tak
 12. Jeśli nadal występują problemy z konfiguracją, skorzystaj z instrukcji konfigurowania poczty email w telefonie Windows Phone, która znajduje się tutaj.
Powrót na początek strony

Konfiguracja poczty UMŁ w Windows Phone 8 - tradycyjna

W celu skonfigurowania telefonu z systemem Windows Phone 8 do pracy z tradycyjnym kontem pocztowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na ekranie roboczym szybko przesuń ekran w lewo do listy Aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. W zakładce system wybierz pozycję poczta+konta
 4. Wybierz opcję dodaj konto, a następnie inne konto
 5. Wprowadź adres email i hasło w postaci:

  Adres email: imie.nazwisko@umed.lodz.pl
  Hasło: własne hasło dostępowe do poczty

  a następnie wybierz przycisk Zaloguj. Telefon Windows Phone przystapi do automatycznej konfiguracji konta email.
 6. Jeśli konfiguracja się powiedzie, możesz pominąć pozostałe kroki dotyczace dalszej konfiguracji konta email w telefonie Windows Phone.
 7. W przypadku otrzymania komunikatu "Sprawdź poprawność informacji i spróbuj ponownie. Być może hasło zostało błędnie wpisane", sprawdź czy wprowadzony adres email i hasło są poprawne. Na tym etapie nie musisz określać wartośc w polach Nazwa użytkownika i Domena - pomiń wypełnianie tych pól.
 8. Wybierz przycisk Zaloguj.
 9. Jeśli konfiguracja się powiedzie, możesz pominąć pozostałe kroki dotyczące zaawansowanej konfiguracji konta email w telefonie Windows Phone.
 10. Jeśli konta email nie można skonfigurować automatycznie, zostanie wyświetlony komunikat "Nie możemy znaleźć ustawień". Wybierz pozycję Zaawansowane.
 11. Na ekranie wyboru rodzaju konta do konfiguracji wybierz internetowa poczta e-mail.
 12. Wprowadź ręcznie następujące informacje:

  Nazwa konta - imie.nazwisko@umed.lodz.pl
  Imię i nazwisko - Imię i nazwisko
  Serwer poczty przychodzącej - mail.umed.lodz.pl
  Typ poczty - IMAP4
  Nazwa użytkownika - imie.nazwisko@umed.lodz.pl
  Hasło - własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
  Serwer poczty wychodzącej - mail.umed.lodz.pl
  Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania - tak
  Użyj tej samej nazwy użytkownika i hasła do wysłania poczty email - tak
 13. Jeśli nadal występują problemy z konfiguracją, skorzystaj z instrukcji konfigurowania poczty email w telefonie Windows Phone, która znajduje się tutaj.
  Parametry skrzynki pocztowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znajdują sie tutaj.
Powrót na początek strony

Konfiguracja serwera Exchange w programie Lync 2013

Aby poprawnie skonfigurować połączenie z serwerem Exchange w programie Lync 2013 należy

 1. Uruchomic porgram Lync 2013.
 2. Wybrać trzykropek znajdujący z prawym dolnym rogu ekranu w celu wysunięcia dodatkowych opcji programu.
 3. Z wyświetlonych opcji należy wybrać pozycję ustawienia.
 4. Wybrać pozycję Exchange.
 5. Należy wyłączyć opcję Użyj poświadczeń programu Lync, a następnie wpisać następujące wartości
  Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Adres e-mail: imie.nazwisko@office365.umed.pl
  Hasło: własne hasło dostępowe do poczty UMŁ
 6. Po wpisaniu danych należy potwierdzić zmiany przyciskiem u dołu ekranu.
Powrót na początek strony

Wybrane elementy obsługi programu Lync 2013 w Windows Phone

 • Logowanie i rozpoczynanie prac
  • Na telefonie uruchom aplikację Lync. Na ekranie logowania podaj swoje poświadczenia jako:
   adres logowania: imie.nazwisko@office365.umed.pl
   podaj hasło: własne hasło dostępowe do usług w domenie umed.pl,
  • Następnie naciśnij przycisk znacznika wyboru
 • Ustawianie statusu lub wylogowanie się
  • Aby zmienić status na ekranie o mnie, naciśnij swój status
  • Wybierz nowy status lub naciśnij pozycję Wyloguj
 • Znajdowanie odpowiedniej osoby
  • Na ekranie kontakty naciśnij pozycję wyszukaj. Zacznij wpisywać nazwę lub nazwisko osoby w polu wyszukiwania. Wyniki pojawią się poniżej
   lync windows phone find person
 • Wysyłanie wiadomości błyskawicznych
  • Gdy znajdziesz osobę której szukasz naciśnij jej nazwę a następniej naciśnij ikonę wiadomość błyskawiczna.
  • Wpisz wiadomość a następnie naciśnij ikonę Wyślij.
 • Dodawanie głosu do wiadomości błyskawicznych
  • Gdy prowadzisz konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych i chcesz zadzwonić do kontaktu, naciśnij ikonę Telefon a następnie wybierz numer z którym chcesz się połączyć.
 • Dodawanie wideo do konwersacji
  • Gdy jesteś w trakcie połączenia i chcesz odać do niego zawartość wideo, naciśnij ikonę Wideo a następnie wybierz pozycję uruchom moje wideo.
   Uwaga: możesz również przełączać się między kamerami przednimi i tylnymi (jeśli występują w danym modelu telefonu) wybierając pozycję przełącz kamerę.
 • Wysyłanie wiadomości błyskawicznych podczas połączenia wideo
  • Aby wysłać wiadomość błyskawiczną w trakcie połączenia wideo, naciśnij ikonę Wiadomość błyskawiczna.
  • Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij ikonę Wyślij.
 • Dołączanie do spotkania programu Lync
  • Aby dołączyć do spotkania programu Lync, na ekranie Spotkanie wybierz spotkanie, a następnie naciśnij pozycję Dołącz do spotkania. Spowoduje to połączenie z częścią audio spotkania.
 • Powrót na początek strony

Udostępnianie połączenia internetowego

 1. Na ekranie roboczym szybko przesuń ekran w lewo do listy Aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie dostęp do internetu.
 3. Włącz dostęp za pomocą przełącznika na ekranie.
 4. Wciśnij przycisk skonfiguruj aby skonfigurować parametry połączenia.
 5. Na ekranie można ustalić własną nazwę udostępnianego połączenia oraz wybrać typ zabezpiczenia połączenia wraz z hasłem. Zaleca się zabezpieczenie połączenia algorytmem WPA2.
 6. W przypadku braku opcji wyboru algorytmu szyfrującego, należy jedynie ustawić hasło zabezpieczające.
 7. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian zapisze ustawienia i umożliwi łączenie się ze skonfigurowanym połączeniem.
Powrót na początek strony