Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Change students email password

To change email password in the stud.umed.lodz.pl domain you should:

1. Visit the website for changing the Office 365 email password - Change Office 365 email password form

2. Log in using Virtual University access details

3. Enter twice your new Office 365 email password

4. Cofirm changes with "Zmień hasło" button

5. After receiving a message "Hasło zostało zmienione" you can log out of the website

6. In case of problems or error at this stage or with access to Virtual University, use contact form - Contact Form


 

 

 

Deklaracja dostępności