Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Formularz zakładania kont jednostek organizacyjnych

Wypełniony wniosek prosimy o dostarczenie do administratorów serwera pocztowego Al. Kościuszki 4 pok. 31, przesłanie pocztą tradycyjną przez Kancelarię Główną lub przesłanie pocztą elektroniczną z konta kierownika jednostki na adres postmaster@umed.lodz.pl . Odpowiedź na wniosek zostanie dostarczona pocztą elektroniczną na adres e-mail kierownika jednostki.

Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności