Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Formularz zmian konta pocztowego

W przypadku zmiany nazwiska, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: postmaster@umed.lodz.pl lub poprzez kancelarię główną na adres: Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne, Al.Kościuszki 4, pok.31.

Wybierz preferowany format:

Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności