Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Formularze na zakup sprzętu komputerowego

W związku z uruchomieniem portalu intranetowego dostępnego pod adresem: https://intranet.umed.pl informujemy,
że wszystkie specyfikacje oraz wniosek na zakup sprzętu komputerowego zostały przeniesione do ww. portalu.
Aby pobrać dokumenty należy zalogować się do portalu,
a następnie przejść do zakładki „Dokumenty udostępnione”.

Deklaracja dostępności