Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Szukaj:

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

Często zadawane pytania

2014-01-03

Często zadawane pytania

więcej »

Office 365 - pomoc

2014-01-03

Office 365 - pomoc

więcej »

iPhone - pomoc

2014-01-02

iPhone - pomoc

więcej »

Windows Phone - pomoc

2014-01-02

Windows Phone - pomoc

więcej »

Strona pomocy obsługi urządzeń mobilnych oraz usług Office 365

2013-12-12

Strona pomocy obsługi urządzeń mobilnych oraz usług Office 365

więcej »

TMS - Zgłoszenia zleceń realizowanych przez Biuro Remontów i Ekploatacji

2013-10-22

Informacja ta opisuje jak uzyskać dostęp do systemu TMS - portal zgłoszeniowy Biura Remontów i Eksploatacji.

więcej »

Pliki z zadaniami i poleceniami

2013-08-29

Pliki z zadaniami oraz poleceniami

więcej »

Jak dodać konto poczty wychodzącej w Mozilla Thunderbird

2013-03-27

Dodawanie konta poczty wychodzącej w Mozilla Thunderbird

więcej »

Jak skonfigurować Mozilla Thunderbird dla protokołu IMAP

2013-03-27

Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird dla protokołu IMAP

więcej »

Przeniesienie ustawień konta pocztowego w Outlook Express

2013-03-27

Procedura pozwala na przeniesienie ustawień konta pocztowego z programu Outlook Express (element systemu Windows XP i wcześniejsze) lub programu Poczta systemu Windows (element systemu Windows Vista) do wyżej wymienionych programów na drugim komputerze.

więcej »

Jak skonfigurować Outlook Express aby zapamiętał hasło

2013-03-27

Konfigurowanie programu Outlook Express aby zapamiętał hasło

więcej »

Jak automatycznie skonfigurować swoje konto pocztowe w Outlook Express

2013-03-27

Procedura opisana poniżej została stworzona dla programu pocztowego Outlook Express oraz protokołu IMAP. Dla innych programów pocztowych oraz protokołów innych niż IMAP opisana procedura NIE DZIAŁA.

więcej »

Jak skonfigurować Outlook Express dla protokołu POP3

2013-03-27

Konfigurowanie programu Outlook Express dla protokołu POP3

więcej »

Jak skonfigurować Outlook Express dla protokołu IMAP

2013-03-27

 

Uwaga! Dla programu Outlook Express oraz protokołu IMAP dostępna jest możliwość automatycznej konfiguracji konta. Szczegółowy opis procedury znajduje się pod tym odnośnikiem:

Jak automatycznie skonfigurować swoje konto pocztowe w Outlook-Express

więcej »

Deklaracja dostępności