Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak przekierować pocztę z konta Gmail na konto UMED

1. Zaloguj się na swoje konto pocztowe w usłudze Gmail .

2. Kliknij odnośnik Ustawienia .

3. Następnie kliknij odnośnik Przekazywanie i POP/IMAP (1) i wpisz swój adres e-mail w domenie umed.lodz.pl np: jan.kowalski@umed.lodz.pl (2) .

4. Potwierdź przyciskiem Zapisz zmiany.

5. Gotowe! Przekierowanie Twojej poczty na konto umed.lodz.pl jest od tej chwili aktywne.

Deklaracja dostępności