Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak zmienić hasło poczty dla pracowników UMED

1. Otworzyć stronę zmiany hasła konta pocztowego Office 365: https://sos.umed.pl

2. Wprowadzić numer PESEL oraz hasło startowe (Hasło startowe można odzyskać tutaj).

3. Podać dwukrotnie nowe hasło do konta pocztowego.

4. Potwierdzić zmiany przyciskiem "Zmień hasło".

5. Po otrzymaniu wiadomości "Hasło zostało zmienione" można wylogować się ze strony.

Deklaracja dostępności