Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak zmienić hasło poczty dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Aby zmienić hasło konta pocztowego dla pracowników w domenie umed.lodz.pl należy:

1. Otworzyć strone zmiany hasła konta pocztowego Office 365 - Formularz zmiany hasła konta pocztowego

2. Zalogować się przy użyciu swojego numeru PESEL oraz hasła startowego do swojego konta pocztowego (znajdą je Państwo na kartce, którą otrzymali Państwo w chwili stworzenia konta)

3. Dwukrotnie wpisać swoje nowe hasło do konta pocztowego.

4. Potwierdzić zmiany przyciskiem "Zmień hasło".

5. Po otrzymaniu wiadomości "Hasło zostało zmienione" można wylogować się ze strony.