Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Jak zmienić hasło studenckiego konta pocztowego

Aby zmienić hasło konta pocztowego w domenie stud.umed.lodz.pl należy:

1. Otworzyć strone zmiany hasła konta pocztowego Office 365 -  Formularz zmiany hasła konta pocztowego

2. Zalogować się przy użyciu danych dostępowych do Wirtualnej Uczelni.

3. Dwukrotnie wpisać swoje nowe hasło do konta pocztowego.

4. Potwierdzić zmiany przyciskiem "Zmień hasło".

5. Po otrzymaniu wiadomości "Hasło zostało zmienione" można wylogować się ze strony.

6. W razie problemów na tym etapie lub z dostępem do Wirtualnej Uczelni, proszę skorzystać z formularza kontaktowego - Formularz Kontaktowy


 

 

 

Deklaracja dostępności