Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

reset hasła studenta

Wypełnij wszystkie pola formularza

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Nr. albumu:
Adres e-mail kontaktowy:

Prosze sprawdzić poprawność adresu e-mail, gdyż na ten właśnie adres zostaną wysłane nowe dane dostępowe

Opis problemu:
Wyślij