Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Ogólne informacje na temat systemu pocztowego UMED

TAK

Ogólne informacje na temat systemu pocztowego UMED

Komunikacja pomiędzy serwerem pocztowym oraz programem klienta, czyli czytnikiem pocztowym działającym na Państwa komputerze odbywa się w sposób bezpieczny tzn. przesyłana jest ona specjalnym szyfrowanym kanałem, uniemożliwiającym podejrzenie treści przesyłanych wiadomości. Jest to sposób bezpieczny, ale wymagający przygotowania czytnika do tego sposobu komunikacji. Przede wszystkim wymagane jest zaznaczenie w opcjach programu szyfrowanej transmisji danych. W niektórych programach istnieje możliwość wyboru protokołu bezpiecznej transmisji SSL lub TLS. Ponieważ protokół TLS może sprawiać problemy, preferowanym protokołem jest SSL. Popularne programy pocztowe przy zmianie sposobu komunikacji najczęściej zmieniają również porty na których komunikacja ta się odbywa, jednak w przypadku gdyby taka zmiana nie nastąpiła, należy zmienić numery portów na podane poniżej.

  • dla serwera poczty wychodzącej SMTP - 25, 587 (TLS) lub 465 (SSL)
  • dla serwera poczty przychodzącej są to odpowiednio (wszystkie połączenia SSL):
    • dla serwera POP3 port 995
    • dla serwera IMAP port 993
Nazwa serwera pocztowego (SMTP oraz IMAP/POP3 mail.umed.lodz.pl
Port serwera IMAP (SSL)   993 
Port serwera POP3 (SSL) 995
Port serwera SMTP 25, 587 (TLS) lub 465 (SSL)
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia TAK
Serwer SMTP wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) TAK
Serwer POP3/IMAP wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) TAK