Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Parametry konfiguracyjne serwera UMED

Komunikacja pomiędzy serwerem pocztowym oraz programem klienta, czyli czytnikiem pocztowym działającym na Państwa komputerze odbywa się w sposób bezpieczny tzn. przesyłana jest ona specjalnym szyfrowanym kanałem, uniemożliwiającym podejrzenie treści przesyłanych wiadomości. Jest to sposób bezpieczny, ale wymagający przygotowania czytnika do tego sposobu komunikacji. Przede wszystkim wymagane jest zaznaczenie w opcjach programu szyfrowanej transmisji danych.  Popularne programy pocztowe przy zmianie sposobu komunikacji najczęściej zmieniają również porty na których komunikacja ta się odbywa, jednak w przypadku gdyby taka zmiana nie nastąpiła, należy zmienić numery portów na podane poniżej.

W przypadku konfiguracji Exchange, konto pocztowe zostanie skonfigurowane automatycznie. Jest to preferowana metoda połączenia. W tej konfiguracji, z poziomu czytnika pocztowego, obsługiwane są min. powiadomienia wakacyjne.

Exchange - preferowana metoda połączenia

W przypadku konfiguracji skrzynki typu Exchange, wystarczy podać swój identyfikator użytkownika w formie imie.nazwisko@office365.umed.pl oraz hasło - program pocztowy sam pobierze odpowiednie nastawy i dokona konfiguracji skrzynki.

IMAP, POP, SMTP - aktualny serwer pocztowy UMED

Nazwa serwera IMAP,POP3 outlook.office365.com
Nazwa serwera SMTP smtp.office365.com
Port serwera IMAP (TLS)   993 
Port serwera POP3 (TLS) 995
Port serwera SMTP (STARTTLS) 587
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia TAK
Serwer SMTP wymaga zaszyfrowanego połączenia TAK
Serwer POP3,IMAP wymaga zaszyfrowanego połączenia TAK

Deklaracja dostępności