Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

STATISTICA

W ramach realizacji projektu "Opracowanie metody wykrywania wczesnych markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności" , realizowanego przez Klinikę Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Konsorcjum Badawczego wraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, sfinalizowano procedurę zakupu pakietu statystycznego STATISTICA 10.0 PL.Zakupiona licencja pozwala na wykorzystywanie pełnej wersji programu przez wszystkich pracowników oraz studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Oprogramowanie oraz cały projekt badawczy finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.3).W celu uzyskania kopii płyty z oprogramowaniem oraz kluczy instalacyjnych należy zgłosić się do Centralnego Serwisu i magazynu IT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Należy ze sobą przynieść 2 czyste płyty ( CD + DVD ; Statistica 10 PL + Zestaw Medyczny) oraz pokwitować protokół odbioru. Dodatkowo wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym linkiem. Więcej informacji można uzyskać pod numerem (42) 272-50-13 (godz.8 - 15).

 

Podczas instalacji, szczególnie wersji sieciowej, mogą nastąpić pewne problemy instalacyjne związane z nieznajomością procedury instalacyjnej. Aby pobrać odpowiednią instrukcję kliknij na link.