Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Zgłoszenia serwisowe

Szanowni Państwo

 

W związku z uruchomieniem w dniu 18.07.2019r. nowej wersji systemu zgłoszeń serwisowych do Centrum Informatyczno – Telekomunikacyjnego informujemy, że w celu dokonania zgłoszenia należy zalogować się na platformę procesową dostępną pod adresem https://bpm.umed.pl i wybrać aplikację AP13 - zgłoszenie do CIT.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zgłoszenia dodane przez Państwa w dotychczasowym systemie zgłoszeniowym, zostaną zrealizowane. Proszę nie dokonywać ponownego zgłoszenia na nowej platformie.

Deklaracja dostępności