Aplikacja została wyłączona.
W razie konieczności skorzystania z aplikacji, proszę o kontakt: radoslaw.mazowiecki@umed.lodz.pl, michal.jasinski@umed.lodz.pl
Zmiana hasło Studenta: Zmiana Hasła Studenta